«Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ένταξη στο Ειδικό Μέτρο Στήριξης «Προώθηση οίνων σε τρίτες χώρες» **** «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για συμμετοχή νεοφυών εταιριών στο πιλοτικό πρόγραμμα “Accelerator Program for start-ups in the field of agriculture between China and the countries of Central and Eastern Europe”» **** «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αποτελεσμάτων 1ης κατάταξης του Μέτρου 22 » **** «Χορήγηση αδειών αλίευσης τόννου (Thunnus thynnus) για το έτος 2023» **** «Χορήγηση αδειών αλίευσης ξιφία και μακρύπτερου τόννου για το έτος 2023» **** «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δημοσιοποίησης Πινάκων Εγκεκριμένων και Απορριπτόμενων Αιτήσεων Στήριξης/Πληρωμής Μέτρου 13 (Εξισωτική Αποζημίωση) του ΠΑΑ 2014-2020, έτους 2022» **** « Απόφαση Ένταξης Πράξεων στο Μέτρο 13 του ΠΑΑ 2014-2020 για το έτος 2022 » **** « Εγκρίθηκε από την Ε. Επιτροπή το νέο Πρόγραμμα Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας και Θάλασσας (ΠΑΛΥΘ) 2021-2027 » **** «3η Τροποποίηση της 1183/143626/14-06-2019 απόφασης ένταξης πράξεων στη Δράση 4.2.2 » **** «6η Τροποποίηση της 1264/158482/28-06-2019 Απόφασης Ένταξης Πράξεων στη Δράση 4.2.1» **** «Οδηγίες σχετικά με παρεκκλίσεις από ΚΓΠΚ 7 και ΚΓΠΚ 8 για το 2023» **** ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: « Εξαγωγές Αγροτικών Προϊόντων (EasyAgroExpo) » **** « Ανανέωση του Πιστοποιητικού Γνώσεων & Κατάρτισης στην Ορθολογική Χρήση των Γεωργικών Φαρμάκων» **** ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΟΡΩΝ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ» **** «Συνταγή Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων»
ΤΟΜΕΑΣ ΒΕΡΙΚΟΚΟY

Η βερικοκιά ανήκει στην οικογένεια Rosaceae, το γένος Prunus. Οι πιο πολλές καλλιεργούμενες ποικιλίες βερικοκιάς ανήκουν στο είδος Prunusarmenica L.

Στην Ελλάδα η βερικοκιά καλλιεργείται κυρiως στη Στερεά Ελλάδα και Εύβοια, Πελοπόννησο, Θεσσαλία και Μακεδονία σε έκταση που φθάνει τα 62000 στρέμματα και παράγονται περίπου 75.000 τόνοι βερίκοκα. Καλλιεργείται για τους καρπούς της, τα βερίκοκα, που καταναλώνονται φρέσκοι, κονσερβοποιημένοι ή αποξηραμένοι και είναι εύχυμοι, πλούσιοι σε βιταμίνη Α.

Μεταποίηση βερίκοκου

Ποσοστό που αγγίζει περίπου το 20% της παραπάνω συνολικής παραγωγής βερίκοκων προορίζεται για μεταποίηση .

Από την παραπάνω ποσότητα στη μεταποίηση για παραγωγή κονσέρβας οδηγήθηκαν οι παρακάτω ποσότητες :

Εμπορικό έτος

Ποσότητες (τόνους)

2009

9.910

2010

9.000

2011

16.000

2012

15.000

2013

12.000 - 14.000 (εκτίμηση)

Οι ποσότητες πρώτης ύλης βερίκοκου που οδηγούνται στη μεταποίηση για χυμό κυμαίνονται από 15.000 έως 17.000 tn.

Οι τιμές που πληρώθηκε ο παραγωγός για την πρώτη ύλη (βερίκοκο) που οδηγήθηκε για κονσέρβα διαμορφώθηκαν σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Εμπορικό έτος

€/κιλό

2008

0,31

2009

0,30-0,33

2010

0,38-0,40

2011

0,38-0,40

2012

0,20-0,22€/κιλό και 0,26-0,28€/κιλό.

Αντίστοιχα οι τιμές παραγωγού πρώτης ύλης για χυμό διαμορφώθηκαν ως εξής:

Εμπορικό έτος

€/κιλό

2010

0,25

2011

0,20

2012

0,08

2013

0,12-0,13

Η τιμή στην Ισπανία, που είναι η κύρια ανταγωνίστρια χώρα της Ελλάδας, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κυμαίνεται από 0.20 έως 0.28 €/κιλό για τις ποικιλίες Boulitas και Reales αντίστοιχα.

Η παραγωγή τελικού προϊόντος την περίοδο 2012 ήταν 820.000 χιλιάδες χαρτοκιβώτια (24 κονσέρβες του ενός κιλού) και η τιμή κονσέρβας πλησίασε τα 400 €/Μ.Τ.

Συνολικά 10 επιχειρήσεις στη χώρα μας ασχολούνται με την κονσερβοποίηση και χυμοποίηση βερίκοκου. Η κατανομή τους ανά νομό αναφέρεται παρακάτω:

-  νομός Λαρίσης: INTERCOMMFOODSA.E, ΕΛΒΑΚ ΑΕ
-  νομός Πέλλας :
ΔΑΝΑΙΣ, ΚΡΟΝΟΣ ΑΕ, ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ, ALTERRA ΚΑΡΑΜΠΕΛΛΑΣ , ΑΦΟΙ ΛΑΜΠΡΙΔΗ
-  νομός Αργολίδας: ΑΦΟΙ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, ΔΕΔΕΣ ΑΣΠΙΣ ΑΕ,
ALBERTA.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (αφορούν το έτος 2012)

α. ΧΙΛΗ
Παρατηρείται εγκατάλειψη της καλλιέργειας βερίκοκου.
Τιμή κονσέρβας: 204
USD /Μ.Τ.

β. ΚΙΝΑ
Εξαγωγές: 18.800 tn παρουσιάζοντας αύξηση 45% την τελευταία περίοδο.
Παραγωγή τελικού προϊόντος: 35.000
tn εκ των οποίων 18.500 tn διατίθενται προς εξαγωγή και 16.500 tn προς εσωτερική κατανάλωση.
Τιμή κονσέρβας: 103
USD /Μ.Τ.

γ. ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ

Συνολική καλλιεργούμενη έκταση : 180.000 στρέμματα
Παραγωγή: 51.000
tn εκ των οποίων 15.000 tn προς μεταποίηση
Παραγωγή τελικού προϊόντος: 1 εκατομ. Χαρτοκιβώτια
Τιμή κονσέρβας: 166 € /Μ.Τ.

δ. ΙΣΠΑΝΙΑ

Συνολική καλλιεργούμενη έκταση: 122.000στρέμματα
Παραγωγή: 92.000
tn εκ των οποίων οδηγούνται 45.000 tn προς μεταποίηση (22.000 tn για κονσέρβα και 23.000 tn για χυμό).
Παραγωγή τελικού προϊόντος: 166.000 χαρτοκιβώτια
Τιμή κονσέρβας: 620 € /Μ.Τ.
Αριθμός επιχειρήσεων: 13

ε. Η.Π.Α.

Συνολική καλλιεργούμενη έκταση : 43.000στρέμματα
Παραγωγή τελικού προϊόντος: 1.1 εκατομ. χαρτοκιβώτια
Τιμή κονσέρβας: 429
USD /Μ.Τ.

στ. ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Συνολική καλλιεργούμενη έκταση : 5000 στρέμματα
Παραγωγή τελικού προϊόντος: 280.000 χιλιάδες χαρτοκιβώτια
Τιμή κονσέρβας: 712
USD /Μ.Τ.

 

Ευρωπαική νομική επικαιρότητα 4

dark blue el311218

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια  |  Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

minagricmap

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Οι μέχρι σήμερα διαθέσιμες "1540" υπηρεσίες είναι:

  • Απάντηση Εκπροσώπου του Υπουργείου.
  • Η ενημέρωση για τις πρόσφατες πληρωμές ενιαίας ενίσχυσης ΟΠΕΚΕΠΕ (απαιτείται ταυτοποίηση του Δικαιούχου με Α.Φ.Μ. και τα 4 τελευταία ψηφία της Αστ. Ταυτότητας)
  • Καταγγελίες που αφορούν στην προέλευση κρέατος
  • Η ενημέρωση για τα Ελληνικά Τρόφιμα
  • Η ενημέρωση για τις διαθέσιμες ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ 

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το email |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

 

 

 

Κοινωνικά Δίκτυα

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: