«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Δράση 4.1.5 (Σχέδια Βελτίωσης ) έως τις 30 Ιουνίου 2023 καθώς με τη συνημμένη απόφαση πήρε παράταση» **** «Έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων υλοποίησης παρεμβάσεων στήριξης του τομέα της μελισσοκομίας στο πλαίσιο του ΣΣ ΚΑΠ 2023 - 2027.» **** «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Παράτασης Υποβολής Μεταβιβάσεων αφορά στη 2η Πρόσκληση της Δράσης 10.1.09» **** «Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του Μητρώου Αξιολογητών για τα έργα και τις δράσεις του ΥΠΑΑΤ» **** «ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για την υλοποίηση της Δράσης "Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων" του Τομεακού Μελισσοκομικού Προγράμματος του Σ.Σ. ΚΑΠ 2023-2027» **** «2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: - υποέργο 1: «Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων»» **** «ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Της Ετήσιας Παράτασης της 1ης Πρόσκλησης της Δράσης 10.1.09» **** «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Προκήρυξη της θέσης Εκτελεστικού Διευθυντή (Executive Director) και των δύο θέσεων των Αναπληρωτών Διευθυντών (Deputy Director) του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομίας » **** ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: « Εξαγωγές Αγροτικών Προϊόντων (EasyAgroExpo) » **** « Ανανέωση του Πιστοποιητικού Γνώσεων & Κατάρτισης στην Ορθολογική Χρήση των Γεωργικών Φαρμάκων» **** ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΟΡΩΝ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ» **** «Συνταγή Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων»

 

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ

 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΩΝ

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ

2010(ΕΤΟΣ)

2011(ΕΤΟΣ)

2012(ΕΤΟΣ)

ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΤΑΣΗ σε ha

37.874

37.874

37.874

ΠΑΡΑΓΩΓΗ σε(ΜΤ)

901.212

910.000

914.000

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ σε(ΜΤ)

5.836

6.300

6.400

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ σε(ΜΤ)

907.048

916.300

920.400

ΕΞΑΓΩΓΕΣ σε(ΜΤ)

389.920

350.000

350.000

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ σε(ΜΤ)

382.128

431.300

435.000

ΓΙΑ ΧΥΜΟΠΟΙΗΣΗ σε(ΜΤ)

135.000

135.000

135.000

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ σε(ΜΤ)

907.048

916.300

920.400

Η παραγωγή πορτοκαλιών για το εμπορικό έτος 2012/2013 (Νοέμβριος/Οκτώβριος) αναμένεται να παραμείνει στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο έτος.
Η εσωτερική κατανάλωση νωπών πορτοκαλιών επίσης αναμένεται σταθερή.
Όσον αφορά τη διακίνηση, η Ρουμανία, Γερμανία, Σερβία, Πολωνία, Ουγγαρία Βουλγαρία και η Ρωσία, είναι οι κυριότερες προορισμοί των ελληνικών πορτοκαλιών.
Οι ποικιλίες Navels και Tardives τίθεται σε εμπορία από Νοέμβριο μέχρι Μάρτιο. 

 ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗ ΧΥΜΟΥ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΟΥ ΣΕ ΜΤ

ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΟΥ

2010(ΕΤΟΣ)

2011(ΕΤΟΣ)

2012(ΕΤΟΣ)

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

135.000

135.000

135.000

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

8.289

8.289

8.289

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

7.624

6.494

6.500

ΣΥΝΟΛΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

15.913

14.783

14.789

ΕΞΑΓΩΓΕΣ

6.822

5.566

5.570

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

9.091

9.217

9.219

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ

15.913

14.783

14.789

 ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΩΝ ΠΡΟΣ ΧΥΜΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014


ΝΟΜΟΣ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΤΑΣΗ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΩΝ στρ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΩΝ tn

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΩΝ  ΠΡΟΣ ΧΥΜΟΠΟΙΗΣΗ tn

ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΧΥΜΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΑΡΤΑΣ

40.000

70-80.000

3.000-4.000

ΆΡΑΧΘΟΣ

ΧΑΝΙΩΝ

38.000

59.000

 

ΒΙΟΧΥΜ

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

52.000

236.000

62.000

BIOFRESH AE – ΑΣΕΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

125.000

354.000

74.963

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ – ΜΑΤΡΑΚΟΣ – ΑΣΠΙΣ ΔΕΔΕΣ – ΕΑΣ ΡΕΑ - ALBERTA

ΧΙΟΥ

3.000

800

300-400

ΧΥΜΟΙ ΧΙΟΥ

 Όσον αφορά το τρέχον εμπορικό έτος 2012/2013 δεν αναμένονται αλλαγές. Ο συνολικός όγκος πορτοκαλιών που θα οδηγηθεί στην μεταποίηση εξαρτάται από την ποιότητα και την ποσότητα της παραγωγής που διακινείται προς τις αγορές των νωπών προϊόντων τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού.  

ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ

 ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗ ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΩΝ


ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΕΤΗ

2010/2011 (εκτίμηση)

2011/2012 (εκτίμηση)

2012/2013 (πρόβλεψη)

ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΤΑΣΗ

σε στρ

92.000

92.000

92.000

ΠΑΡΑΓΩΓΗ σε (ΜΤ)

120.000

120.000

120.000

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ σε(ΜΤ)

4.200

2.900

2.850

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ σε (ΜΤ)

124.200

122.900

122.850

ΕΞΑΓΩΓΕΣ  σε (ΜΤ)

81.000

68.000

67.500

ΝΩΠΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ σε (ΜΤ)

42.200

53.900

54.350

ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ σε (ΜΤ)

1.000

1.000

1.000

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ

σε (ΜΤ)

124.200

122.900

122.850

Η παραγωγή μανταρινιών στην Ελλάδα κατά το τρέχον εμπορικό έτος 2012/2013 όπως φαίνεται θα είναι σταθερή.
Οι κύριες περιοχές παραγωγής μανταρινιών είναι οι Νομαρχιακές Ενότητες της Θεσπρωτίας της Άρτας και της Αιτωλο-ακαρνανίας με κύρια καλλιεργούμενη ποικιλία την «Κλημεντίνη».
Οι μεγαλύτερες ποσότητες μανταρινιών προορίζονται για νωπή κατανάλωση. Οι εξαγωγές έχουν ως προορισμό την Ρουμανία την Βουλγαρία την Σερβία και η Fyrom.
Οι κλημεντίνες συγκομίζονται και διατίθενται στην αγορά από τον Ιανουάριο μέχρι τον Μάιο.
Μικρές ποσότητες πρώιμων μανταρινιών εισάγονται από Ιταλία Κύπρο και Γαλλία. 

ΛΕΜΟΝΙΑ

 ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗ ΛΕΜΟΝΙΩΝ


ΛΕΜΟΝΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΕΤΗ

2010/2011 (εκτίμηση)

2011/2012 (εκτίμηση)

2012/2013 (πρόβλεψη)

ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΤΑΣΗ σε στρ.

118.000

118.000

118.000

ΠΑΡΑΓΩΓΗ σε(ΜΤ)

33.000

45.000

50.000

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ σε (ΜΤ)

29.548

34.500

35.000

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

σε (ΜΤ)

62.548

79.500

85.000

ΕΞΑΓΩΓΕΣ σε (ΜΤ)

2.385

4.000

4.100

ΝΩΠΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

 σε (ΜΤ)

59.663

75.000

80.400

ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ σε (ΜΤ)

500

500

500

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ

σε (ΜΤ)

62.548

79.500

85.000

Κατά το τρέχον εμπορικό έτος 2012/2013 η Ελληνική παραγωγή λεμονιών αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά περίπου 11%, και αυτό οφείλεται στις καλές καιρικές συνθήκες. 
Η κύρια καλλιεργούμενη ποικιλία είναι η «Μαγληνή» της οποία οι καρποί είναι έντονα αρωματικοί με αρκετά ξινό χυμό έχουν ψιλή γυαλιστερή επιδερμίδα που όταν έχει πλήρως ωριμάσει αποκτά έντονο κίτρινο χρώμα.
Εξαιτίας της αυξημένης παραγωγής αναμένεται να αυξηθεί και η νωπή κατανάλωση.
Η Ελλάδα είναι ελλειμματική στη ζήτηση χυμού λεμονιών και η ικανοποίηση αυτής της αυξημένης ζήτησης γίνεται με εισαγωγές για την παρασκευή των soft-drinks.
Η παραγωγή ενός κιλού χυμού απαιτεί περίπου 15-17 κιλά νωπών λεμονιών εξαρτώμενου τούτου από την ποιότητα των καρπών.
Η Ελλάδα είναι μεγάλος εισαγωγέας λεμονιών από Αργεντινή και Τουρκία.
Η ποικιλία «Μαγληνή» συγκομίζεται και διατίθεται στην εμπορία από τον Δεκέμβριο μέχρι τον Μάιο και από Σεπτέμβριο μέχρι τον Νοέμβριο αφού υποστούν τεχνική ωρίμανση. Τα ελληνικής προέλευσης λεμόνια εξάγονται κυρίως προς Ρουμανία και την Βουλγαρία. 

 ΓΚΡΕΪΠ-ΦΡΟΥΤ 

 ΠΙΝΑΚΑΣ 6:  ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗ ΓΚΡΕΪΠ-ΦΡΟΥΤ


ΓΚΡΕΪΠ-ΦΡΟΥΤ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΕΤΗ

2010/2011 (εκτίμηση)

2011/2012 (εκτίμηση)

2012/2013 (πρόβλεψη)

ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΤΑΣΗ 
σε στρ

1.000

1.000

1.000

ΠΑΡΑΓΩΓΗ σε (ΜΤ)

5.800

5.500

5.800

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ σε (ΜΤ)

3.445

4.000

4.050

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ σε (ΜΤ)

9.255

9.500

9.850

ΕΞΑΓΩΓΕΣ σε (ΜΤ)

1.728

2.150

2.200

ΝΩΠΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ σε (ΜΤ)

7.027

6.850

7.150

ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ σε (ΜΤ)

500

500

500

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ σε (ΜΤ)

9.255

9.500

9.850

(Πηγή: Εκτιμήσεις Ελληνικών Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και G.T.A)

Ευρωπαική νομική επικαιρότητα 4

minagricmap

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια  |  Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Οι μέχρι σήμερα διαθέσιμες "1540" υπηρεσίες είναι:

  • Απάντηση Εκπροσώπου του Υπουργείου.
  • Η ενημέρωση για τις πρόσφατες πληρωμές ενιαίας ενίσχυσης ΟΠΕΚΕΠΕ (απαιτείται ταυτοποίηση του Δικαιούχου με Α.Φ.Μ. και τα 4 τελευταία ψηφία της Αστ. Ταυτότητας)
  • Καταγγελίες που αφορούν στην προέλευση κρέατος
  • Η ενημέρωση για τα Ελληνικά Τρόφιμα
  • Η ενημέρωση για τις διαθέσιμες ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ 

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το email |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

 

 

 

Κοινωνικά Δίκτυα

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: