Ευρωπαική νομική επικαιρότητα 4

dark blue el311218

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

minagricmap

Government Links

Πρόγραμμα Διάυγεια  |  Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

Useful Infromation


1540 Farmers Call Center 


The telephone number "1540" s an automatic telephone service system that is interfacing with the information systems of the Ministry and provides automated answering services.

The currently available "1540" services are:

  • Reply of the Ministry Representative.
  • The update on the single payment payments OPEKEPE (requires identification of the Beneficiary with VAT and the last 4 digits of the Farmer's Identity)
  • Complaints relating to the origin of meat.
  • Information on Greek Food
  • Information about available digital services of the Hellenic Ministry of Rrural Development anf Foods

Contact Us

 

Hellenic Ministry of Rural Development and Food |

Address: 2 Acharnon,Athens, 101 76, Greece, |

Call Center: +30 (210) 212-4000 |  

Farmers Call Center: 1540 | email:  |

 

The address of Dir of e-Government and Informatics is: Acharnon 381 & Destouni 2,

Postcode.: 111 43, Athens.

 

 

 

Social Media

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το email |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

 

 

 

Κοινωνικά Δίκτυα

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: