Επενδύσεις στη Μεταποίηση και Εμπορία Τροφίμων (Υπομέτρο 4.2)

Επενδύσεις στη Μεταποίηση & Εμπορία Τροφίμων (ΥπομέτρουΜέτρο123Α)
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία διαβούλευσης του σχεδίου υπουργικής απόφασης με θέμα: «Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής και άλλες διατάξεις του Μέτρου 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή / και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας περιόδου 2014-2020»

Διαβούλευση επί του σχεδίου απόφασης για το Μέτρο 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή/και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας περιόδου 2014-2020»

  

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Υποβολή Αιτήσεων Στήριξης-Δράση 4.2.1 ανά Περιφέρεια