Ραντεβού Πολιτών


Τα Ραντεβού των Πολιτών στις Αποκεντρωμένες Μονάδες Τ.Α.Α.Ε.( πρώην ΚΕΠΠΥΕΛ)
και Γ.Ε.Α.Λ. (πρώην ΠΕΓΕΑΛ) του ΥΠΑΑΤ, 
γίνονται τώρα και ψηφιακά.

Ο πολίτης μπορεί να κλείσει ραντεβού με τη χρήση της
ΨΥ «Ηλεκτρονικό αίτημα ραντεβού σε Υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ»

μέσω της πλατφόρμας gov.gr.
ΕΔΩ: Ραντεβού Πολιτών (agriculture.gov.gr)
Ενημέρωση για τους συναλλασσόμενους με το ΥΠΑΑΤ

Στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται  για τον περιορισμό της  διασποράς του κορωνοϊού
και μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις,  οι
Υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ θα εξυπηρετούν το κοινό μέχρι τις 16:00 μ.μ.
κατόπιν προηγούμενου ραντεβού.
Ενθαρρύνουμε τους πολίτες, για τις συναλλαγές τους και την καλύτερη εξυπηρέτησή τους,
να κάνουν χρήση των Ψηφιακών Υπηρεσιών του Υπουργείου.