ΤΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΥΠΑΑΤ

Οργανόγραμμα του Υπουργείου (19.06.2024)

organogramma_avgenakis120324

Δ/νση Διοικητικής Οργάνωσης και Εποπτείας Νομικών Προσώπων

 

Σχετικές Αναρτήσεις