Υπηρεσίες Διαλειτουργικότητας (Web Services)

Web Services200723


Το ΥπΑΑΤ παρέχει στους πολίτες-επιχειρήσεις του αγροτικού τομέα υπηρεσίες διαλειτουργικότητας (web services) για τις παρακάτω Ψηφιακές Υπηρεσίες :

i) Συνταγή Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων και Πώληση Γεωργικών Φαρμάκων (ενημέρωση με αυτόματο τρόπο των συνταγών και των παραστατικών πώλησης φυτοφαρμάκων , μαζικά ή μεμονωμένα από το κάθε κατάστημα ή και τους συνταγογράφους).
MedicineWebService (τιμολόγια πώλησης φυτοφαρμάκων)
MedicinePresWebService (συνταγές - τιμολόγια πώλησης φυτοφαρμάκων) 

ii) Εγχώρια νωπά και ευαλλοίωτα αγροτικά προϊόντα (αυτοματοποίηση της διαδικασίας καταχώρισης στοιχείων των ανεξόφλητων τιμολογίων από παραγωγούς/μεταποιητές νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων).
FFInvoicesWApi 

Οι εταιρείες που επιθυμούν χρήση της υπηρεσίας διαλειτουργικότητας, παρακαλούνται όπως:

  1. Κατεβάσουν το αρχείο αίτηση - πολιτική χρήσης.
  2. Να αποστείλουν συμπληρωμένη με τα στοιχεία τους την αίτηση, με βεβαιωμένο γνήσιο υπογραφής ή ψηφιακή υπογραφή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: . 

  Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης