Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση με τίμημα της χρήσης ακινήτου μετά υφισταμένου κτηρίου, εμβαδού 10.297,07 τ.μ. που βρίσκεται στο αγρόκτημα Νέας Σεβάστειας, Δήμου Δράμας, της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, για γεωργική χρήση

Αριθμ. Διακήρυξης
Έκταση (τ.μ)  Χρήση
2703/329216/02-11-2022 10.297,07 Γεωργική
Ημερομηνία Δημοπρασίας 06/12/2022, ημέρα Τρίτη, ώρα έναρξης 10:30 π.μ. έως 11:00 π.μ.

Σχετικές Αναρτήσεις