Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση με τίμημα της χρήσης τριών (3) ακινήτων με δημοπρασία, συνολικού εμβαδού 33.452,40τ.μ., Δήμου Παγγαίου, ΠΕ. Καβάλας, με σκοπό την ανάπτυξη του αθλήματος της σκοποβολής


Αριθμ. Διακήρυξης


Έκταση (τ.μ) 

Χρήση

3532/360262/21-11-2023

33.452,40

Αναπτυξιακή

Ημερομηνία Δημοπρασίας  21/12/2023, ημέρα Πέμπτη, ώρα έναρξης 11:30 π.μ. 

 

 

Σχετικές Αναρτήσεις