Δημοπρασία Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας 95262/16204/14-04-02021

Αριθμ. Διακήρυξης
Έκταση (τ.μ) Τοπογραφικό  
95262/16204/14-04-02021 37.797
Ημερομηνία Δημοπρασίας 20/05/2021, ημέρα Πέμπτη, ώρα έναρξης 10:30 π.μ. έως 11:00 π.μ.

Σχετικές Αναρτήσεις