Δημοπρασία Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας 175062/26228/09-06-02022

Αριθμ. Διακήρυξης
Έκταση (τ.μ) Τοπογραφικό  
175062/26228/09-06-02022 25.165,50
Ημερομηνία Δημοπρασίας 11/07/2022, ημέρα Δευτέρα, ώρα έναρξης 11:00 π.μ. έως 11:30 π.μ.

Σχετικές Αναρτήσεις