Δημοπρασία Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας 23881/33754/04-08-2022

Αριθμ. Διακήρυξης
Έκταση (τ.μ) Τοπογραφικό  
238811/33754/04-08-2022 23.093
Ημερομηνία Δημοπρασίας 16/09/2022, ημέρα Παρασκευή, ώρα έναρξης 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ.

Σχετικές Αναρτήσεις