Δημοπρασία Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας 238930/33761/04-08-2022

Αριθμ. Διακήρυξης
Έκταση (τ.μ) Τοπογραφικό  
238930/33761/04-08-2022 65.408,33
Ημερομηνία Δημοπρασίας 16/09/2022, ημέρα Παρασκευή, ώρα έναρξης 11:00 π.μ. έως 11:30 π.μ.

Σχετικές Αναρτήσεις