Δημοπρασία Π.Ε. Άρτας 8708/138184/04-10-2018

Αριθμ. Διακήρυξης
Έκταση (τ.μ)
Χρήση
8708/138184/04-10-2018  38.539,70 Γεωργική
Ημερομηνία Δημοπρασίας 05/11/2018, ημέρα Δευτέρα, ώρα έναρξης 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ.