Δημοπρασία Π.Ε. Δράμας 15742/18-09-2020

Αριθμ. Διακήρυξης
Έκταση (τ.μ) Τοπογραφικό   Χρήση
15742/18-09-2020 12.000
21.600
Γεωργική
Ημερομηνία Δημοπρασίας 21/10/2020, ημέρα Τετάρτη, ώρα έναρξης 10:45 π.μ. έως 11:00 π.μ.

Σχετικές Αναρτήσεις