Δημοπρασία Π.Ε. Δράμας 131106/6395/25-04-2024

Αριθμ. Διακήρυξης
Έκταση (τ.μ) Τοπογραφικό Χρήση
131106/6395/25-04-2024

2.712

3.370

Γεωργική

Ημερομηνία Δημοπρασίας 29/05/2024, ημέρα Τετάρτη ώρα έναρξης 10:30 π.μ. έως 10:45 π.μ. 


Σχετικές Αναρτήσεις