Δημοπρασία Π.Ε. Έβρου 96345/4280/28-03-2024


Αριθμ. Διακήρυξης


Έκταση (τ.μ) 

Χρήση

96345/4280/28-03-2024

588

Γεωργική

Ημερομηνία Δημοπρασίας 31/05/2024, ημέρα Παρασκευή, ώρα έναρξης 10:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.


Σχετικές Αναρτήσεις