Δημοπρασία Π.Ε. Ηλείας 431775/19812/22-12-2023

Αριθμ. Διακήρυξης
Έκταση (τ.μ)  Χρήση
431775/19812/22-12-2023 83.088,57 & 45.421,00 Αγροτική

Ημερομηνία Δημοπρασίας  24/01/2024, ημέρα Τετάρτη, ώρα έναρξης 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ.