Δημοπρασία Π.Ε. Ημαθίας 668956(30433)/03-12-2020

Αριθμ. Διακήρυξης
Έκταση (τ.μ)Τοπογραφικό    Χρήση
668956(30433)/03-12-2020 11.605,93 Γεωργική
Ημερομηνία Δημοπρασίας 12/01/2021, ημέρα Τρίτη, ώρα έναρξης 10:30 π.μ. έως 11:00 π.μ.

Σχετικές Αναρτήσεις