Δημοπρασία Π.Ε. Ημαθίας 650424(23563)14-09-2022

Αριθμ. Διακήρυξης
Έκταση (τ.μ)Τοπογραφικό    Χρήση
650424(23563)14-09-2022 2.520 Γεωργική
Ημερομηνία Δημοπρασίας 25/10/2022, ημέρα Τρίτη, ώρα έναρξης 10:30 π.μ. έως 11:00 π.μ.

Σχετικές Αναρτήσεις