Δημοπρασία Π.Ε. Καρδίτσας 10537/17-08-2018

Αριθμ. Διακήρυξης
Έκταση (τ.μ)
Χρήση
10537/17-08-2018 17.580,00  Καλλιέργεια
Ημερομηνία Δημοπρασίας 24/09/2018, ημέρα Δευτέρα, ώρα 11:00 π.μ. έως 11:30 π.μ.

Σχετικές Αναρτήσεις