Δημοπρασία Π.Ε. Κιλκίς 229424(7395)10-04-2024


Αριθμ. Διακήρυξης


Έκταση (τ.μ)

Χρήση

229424(7395)10-04-2024

10.000

Γεωργική

Ημερομηνία Δημοπρασίας 16/05/2024, ημέρα Πέμπτη, ώρα έναρξης 12:30 μ.μ. έως 12:45 μ.μ.


Σχετικές Αναρτήσεις