Δημοπρασία Π.Ε. Κιλκίς 229554(7405)10-04-2024


Αριθμ. Διακήρυξης


Έκταση (τ.μ)

Χρήση

229554(7405)10-04-2024

6.048

Γεωργική

Ημερομηνία Δημοπρασίας 17/05/2024, ημέρα Παρασκευή, ώρα έναρξης 09:00 π.μ. έως 09:15 π.μ.


Σχετικές Αναρτήσεις