Δημοπρασία Π.Ε. Κιλκίς 229563(7407)10-04-2024


Αριθμ. Διακήρυξης


Έκταση (τ.μ)

Χρήση

229563(7407)10-04-2024

3.577

Γεωργική

Ημερομηνία Δημοπρασίας 17/05/2024, ημέρα Παρασκευή, ώρα έναρξης 09:15 π.μ. έως 09:30 π.μ.


Σχετικές Αναρτήσεις