Δημοπρασία Π.Ε. Κιλκίς 229569(7408)10-04-2024


Αριθμ. Διακήρυξης


Έκταση (τ.μ)

Χρήση

229569(7408)10-04-2024

4.003

Γεωργική

Ημερομηνία Δημοπρασίας 17/05/2024, ημέρα Παρασκευή, ώρα έναρξης 09:30 π.μ. έως 09:45 π.μ.


Σχετικές Αναρτήσεις