Δημοπρασία Π.Ε. Κιλκίς 229578(7409)10-04-2024


Αριθμ. Διακήρυξης


Έκταση (τ.μ)

Χρήση

229578(7409)10-04-2024

2.930

Γεωργική

Ημερομηνία Δημοπρασίας 17/05/2024, ημέρα Παρασκευή, ώρα έναρξης 09:45 π.μ. έως 10:00 π.μ.


Σχετικές Αναρτήσεις