Δημοπρασία Π.Ε. Κιλκίς 229968(7432)11-04-2024


Αριθμ. Διακήρυξης


Έκταση (τ.μ)

Χρήση

229968(7432)11-04-2024

3.196

Γεωργική

Ημερομηνία Δημοπρασίας 17/05/2024, ημέρα Παρασκευή, ώρα έναρξης 10:00 π.μ. έως 10:15 π.μ.


Σχετικές Αναρτήσεις