Δημοπρασία Π.Ε. Κιλκίς 229987(7434)11-04-2024


Αριθμ. Διακήρυξης


Έκταση (τ.μ)

Χρήση

229987(7434)11-04-2024

10.103

Γεωργική

Ημερομηνία Δημοπρασίας 17/05/2024, ημέρα Παρασκευή, ώρα έναρξης 10:30 π.μ. έως 10:45 π.μ.


Σχετικές Αναρτήσεις