Δημοπρασία Π.Ε. Κιλκίς 229642(7417)10-04-2024


Αριθμ. Διακήρυξης


Έκταση (τ.μ)

Χρήση

229642(7417)10-04-2024

8.970

Γεωργική

Ημερομηνία Δημοπρασίας 17/05/2024, ημέρα Παρασκευή, ώρα έναρξης 12:00 μ.μ. έως 12:15 μ.μ.


Σχετικές Αναρτήσεις