Δημοπρασία Π.Ε. Κιλκίς 229623(7415)10-04-2024


Αριθμ. Διακήρυξης


Έκταση (τ.μ)

Χρήση

229623(7415)10-04-2024

1.535

Γεωργική

Ημερομηνία Δημοπρασίας 17/05/2024, ημέρα Παρασκευή, ώρα έναρξης 12:15 μ.μ. έως 12:30 μ.μ.


Σχετικές Αναρτήσεις