Δημοπρασία Π.Ε. Λάρισας 251913/29-09-2020

Αριθμ. Διακήρυξης
Έκταση (τ.μ) 
251913/29-09-2020 41.525,00
Ημερομηνία Δημοπρασίας 18/11/2020, ημέρα Τετάρτη, ώρα έναρξης 09:00 π.μ. έως 10:30 π.μ.

Σχετικές Αναρτήσεις