Δημοπρασία Π.Ε. Λάρισας 237219/10-06-2022

Αριθμ. Διακήρυξης
Έκταση (τ.μ)  Χρήση
237219/10-06-2022 7.567 

 Δραστηριότητες
του πρωτογενούς τομέα
Ημερομηνία Δημοπρασίας 08/09/2022 ημέρα Πέμπτη, ώρα έναρξης 09:00 π.μ. έως 11:00 π.μ.

Σχετικές Αναρτήσεις