Δημοπρασία Π.Ε. Λάρισας 460363/24-11-2022

Αριθμ. Διακήρυξης
Έκταση (τ.μ)  Χρήση
460363/24-11-2022 7.567,00

 Δραστηριότητες
του πρωτογενούς τομέα
Ημερομηνία Δημοπρασίας 24/01/2023 ημέρα Τρίτη, ώρα έναρξης 09:30 π.μ. έως 10:30 π.μ.

Σχετικές Αναρτήσεις