Δημοπρασία Π.Ε. Λάρισας 162181/24-04-2023

Αριθμ. Διακήρυξης
Έκταση (τ.μ) Χρήση

 

162181/24-04-2023
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής


11.179,60
  2697,85
  5599,95
 7247,50
 4601,75
  645,05

 


Δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα

Σχετικές Αναρτήσεις