Δημοπρασία Π.Ε. Λάρισας 21/12-01-2017

Αριθμ. Διακήρυξης Έκταση (τ.μ) Χρήση
21/12-01-2017  39.177 & 8.537 & 7.355 & 5.070 & 8.420
7.676 & 12.765 & 7.567 & 6.216 
Αγροτική 
Ημερομηνία Δημοπρασίας 03/03/2017, ημέρα Παρασκευή, ώρα έναρξης 10:00 π.μ. και ώρα λήξης 11:30 π.μ. 

Σχετικές Αναρτήσεις