Δημοπρασία Π.Ε. Μαγνησίας 31340/26-01-2022

Αριθμ. Διακήρυξης
Έκταση (τ.μ)  Χρήση
31340/26-01-2022 357,31 Αποθηκευτική
Ημερομηνία Δημοπρασίας 02/03/2022, ημέρα Τετάρτη, ώρα έναρξης 12:00 μ.μ. έως 12:15 μ.μ.

Σχετικές Αναρτήσεις