Δημοπρασία Π.Ε. Πέλλας 778997/37262/15-11-2023


Αριθμ. Διακήρυξης


Έκταση (τ.μ) 

Χρήση

778997/37262/15-11-2023

3.633

Αγροτική

Ημερομηνία Δημοπρασίας  18/12/2023, ημέρα Δευτέρα, ώρα έναρξης 09:15 π.μ. έως 09:30 π.μ. 


Σχετικές Αναρτήσεις