Δημοπρασία Π.Ε. Πέλλας 779019/37263/15-11-2023


Αριθμ. Διακήρυξης


Έκταση (τ.μ) 

Χρήση

779019/37263/15-11-2023

14.681

Αγροτική

Ημερομηνία Δημοπρασίας  18/12/2023, ημέρα Δευτέρα, ώρα έναρξης 09:45 π.μ. έως 10:00 π.μ. 


Σχετικές Αναρτήσεις