Δημοπρασία Π.Ε. Πέλλας 790329/37839/20-11-2023


Αριθμ. Διακήρυξης


Έκταση (τ.μ) Τοπογραφικό

Χρήση

790329/37839/20-11-2023

487,00

Αγροτική

Ημερομηνία Δημοπρασίας  3/01/2024, ημέρα Τετάρτη, ώρα έναρξης 10:15 π.μ. έως 10:30 π.μ. 


Σχετικές Αναρτήσεις