Δημοπρασία Π.Ε. Πέλλας 790334/37840/20-11-2023


Αριθμ. Διακήρυξης


Έκταση (τ.μ) Τοπογραφικό

Χρήση

790334/37840/20-11-2023

4.312,00

Αγροτική

Ημερομηνία Δημοπρασίας  3/01/2024, ημέρα Τετάρτη, ώρα έναρξης 11:45 π.μ. έως 12:00 μ.μ. 


Σχετικές Αναρτήσεις