Δημοπρασία Π.Ε. Πέλλας 860573/41306/14-12-2023


Αριθμ. Διακήρυξης


Έκταση (τ.μ) 

Χρήση

860573/41306/14-12-2023

100

Αναπτυξιακή

Ημερομηνία Δημοπρασίας  19/01/2024, ημέρα Παρσκευή, ώρα έναρξης 10:15 π.μ. έως 10:30 π.μ. 


Σχετικές Αναρτήσεις