Δημοπρασία Π.Ε. Πέλλας 221383/11254/28-03-2024


Αριθμ. Διακήρυξης


Έκταση (τ.μ) Τοπογραφικό

Χρήση

221383/11254/28-03-2024

6.880

Αγροτική

Ημερομηνία Δημοπρασίας  14/05/2024, ημέρα Τρίτη, ώρα έναρξης 10:00 π.μ. έως 10:15 π.μ. 


Σχετικές Αναρτήσεις