Δημοπρασία Π.Ε. Πέλλας 248610/12838/08-04-2024


Αριθμ. Διακήρυξης


Έκταση (τ.μ) Τοπογραφικό

Χρήση

248610/12838/08-04-2024

7.539,60

Αγροτική

Ημερομηνία Δημοπρασίας 21/05/2024, ημέρα Τρίτη, ώρα έναρξης 10:00 π.μ. έως 10:15 π.μ.


Σχετικές Αναρτήσεις