Δημοπρασία Π.Ε. Πέλλας 282724/14630/19-04-2024


Αριθμ. Διακήρυξης


Έκταση (τ.μ) Τοπογραφικό

Χρήση

282724/14630/19-04-2024

825

Αγροτική

Ημερομηνία Δημοπρασίας  28/05/2024, ημέρα Τρίτη, ώρα έναρξης 10:00 π.μ. έως 10:15 π.μ. 


Σχετικές Αναρτήσεις