Δημοπρασία Π.Ε. Πιερίας 515963(12222)15-07-2022

Αριθμ. Διακήρυξης
Έκταση (τ.μ) Χρήση
515963(12222)15-07-2022

1.994,90

5.750,00

Γεωργική

Ημερομηνία Δημοπρασίας 23/09/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης 10.00 π.μ. έως 10.30 π.μ.  

Σχετικές Αναρτήσεις