Δημοπρασία Π.Ε. Πιερίας 515973(12224)15-07-2022

Αριθμ. Διακήρυξης
Έκταση (τ.μ) Χρήση
515973 (12224)15-07-2022

657,00

896.754,93

Γεωργική

Ημερομηνία Δημοπρασίας 23/09/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης 12.00 π.μ. έως 12.30 π.μ.  

Σχετικές Αναρτήσεις