Δημοπρασία Π.Ε. Πιερίας 12603/06-07-2018

Αριθμ. Διακήρυξης
Έκταση (τ.μ)  Χρήση
12603/06-07-2018
2.922,16
Τουριστικούς σκοπούς
Ημερομηνία Δημοπρασίας 07/08/2018, ημέρα Τρίτη, ώρα έναρξης 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ.

Σχετικές Αναρτήσεις