Δημοπρασία Π.Ε. Σερρών 411025/15226/11-06-2024


Αριθμ. Διακήρυξης


Έκταση (τ.μ)

Χρήση

411025/15226/11-06-2024

16.382

Γεωργική

Ημερομηνία Δημοπρασίας 16/07/2024, ημέρα Τρίτη, ώρα έναρξης 09:30 π.μ. έως 09:50 π.μ.


Σχετικές Αναρτήσεις