Δημοπρασία Π.Ε. Θεσπρωτίας 173515/24007/03-12-2020

Αριθμ. Διακήρυξης
Έκταση (τ.μ)Τοπογραφικό    Χρήση
173515/24007/03-12-2020 6.151,64 Κκατασκευή χερσαίων υποστηρικτικών
εγκαταστάσεων μονάδας
ιχθυοκαλλιέργειας
Ημερομηνία Δημοπρασίας 21/01/2021, ημέρα Πέμπτη, ώρα έναρξης 10:15 π.μ. έως 10:30 π.μ.

Σχετικές Αναρτήσεις