Δημοπρασία Π.Ε. Θεσπρωτίας 59516/6700/18-04-2022

Αριθμ. Διακήρυξης
Έκταση (τ.μ)Τοπογραφικό    Χρήση

59516/6700/18-04-2022

1.212,83

2.255,35


Καλλιέργεια
Ημερομηνία Δημοπρασίας 2/06/2022, ημέρα Πέπτη, ώρα έναρξης 10:15 π.μ. έως 10:30 π.μ.

Σχετικές Αναρτήσεις